Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 दयाराम पौडेल दयाराम पौडेल शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख 9851242227
hello.dayaram@gmail.com
2 यादव के सी यादव के सी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9847883766
3 सुवाश लामिछाने सुवाश लामिछाने सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा 9860919133
subashlamichhane144@gmail.com