Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे
सबै सूचना
सबै समाचार
सबै श्रोतहरु
दयाराम पौडेल
दयाराम पौडेल

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

सुवाश लामिछाने
सुवाश लामिछाने

कार्यालय सहयोगी


सबै सूचना
सबै समाचार